Kooikershuisje eendenkooi Beneden Leeuwen

Vanaf 1961 is de eendenkooi aan de Goorstraat in Beneden Leeuwen eigendom van Staatsbosbeheer. De laatste jaren is de kooi ernstig verwaarloosd. Sinds kort is er een nieuwe kooiker, die samen met Staatsbosbeheer aan het opknappen van de kooi is begonnen. Aan het begin van de kooi staat het kooikershuisje wat ook ernstig verwaarloosd is. Eerstejaars studenten van ROC Rivor en Bouwmensen Rivierengebied (opleiding Allround timmerman 3-jarige vakopleiding) gaan dit verwaarloosde huisje als project oppakken. 

In groepjes van 2 personen gaan de studenten de verschillende elementen van het kooikershuisje inmeten waarbij zij erop moeten letten dat de verschillende inmetingen op elkaar aansluiten en dat er wellicht elementen zijn die hergebruikt kunnen worden. Ook moeten zij een situatieschets maken met daarin opgenomen het wegennet, de kavelgrenzen en de Noordpijl. Staatsbosbeheer en de kooiker hebben een programma van eisen opgesteld (o.a. toilet met septic tank, houtopslag, keukenblokje, inbraakveiligheid etc.) waarmee de studenten rekening moeten houden. 

De studenten gaan eerst een voorontwerp (fotocollage) maken van een eenvoudig kooikershuisje en dit vervolgens vertalen in een tekening op schaal en een bijbehorende materiaalstaat. 

De verschillende ontwerpen zullen ca. eind oktober gepresenteerd worden aan Staatsbosbeheer. 

Het is de bedoeling dat uiteindelijk ook de bouw van het nieuwe kooikershuisje door studenten wordt uitgevoerd.

Postadres: Postbus 10, 4190 CA  Geldermalsen | Bezoekadres: Poppenbouwing 3, 4191 NZ  Geldermalsen | info@leerwerkbedrijfhwl.nl | 06 212 229 80
©  2018 - Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie  | Ontwerp en realisatie door Janine Ontwerpt